มีแอพเช็คประกันสังคม ทำอะไร ๆ ก็ง่ายขึ้น 

sso connect mobile คือแอพเช็คประกันสังคม ที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผระชาชนทั่วไปที่ส่งเงินประกันสังคมและเป็นผู้ประกันตนตามที่กฎหมายกำหนดสามารถโหลดแอพและติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ android และ ios เพื่อให้งานต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสำนักงาน ซึ่งในการใช้งานแอพประกันสังคมนั้นจะต้องใช้งานควบคู่ไปกับบัตรประจำตัวประชาชนและการกำหนดเลขรหัสเพื่อลงทะเบียนและเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง โดยเมื่อเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วหน้าแรกของแอพจะปรากฎ

  • ชื่อของคุณที่ได้ทำการลงทะเบียนประกันสังคมไว้แล้ว
  • ชื่อของสถานพยาบาลที่ได้เลือกเอาไว้หากเกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารักษาและเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
  • จำนวนยอดเงินสมทบชราภาพ ซึ่งก็คือยอดเงินที่ได้จ่ายไปในแต่ละเดือนเพื่อเบิกจ่ายในยามเกษียณ
  • จำนวนเงินที่สามารถเบิกได้ในกรณีของการทำฟัน ขูดหินปูน หรืออื่น ๆ ไม่เกิน 900 บาท

ซึ่งทั้ง 4 หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อหลักที่เจอในหน้าแรก ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้คุณสามารถเข้าแอพเพื่อเช็คได้ตลอดเวลา รวมถึงยอดเงินที่ปรากฎให้เห็นนั้นเป็นยอดเงินอัพเดตปัจจุบันที่คุณสามารถทราบความเคลื่อนไหวสามารถตรวจเช็คสิทธิประกันสังคมได้

เช็คเงินประกันสังคม, เช็คเงินสมทบประกันสังคมเกิน ใช้แอพเช็คประกันสังคมได้ไหม? 

เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าแอพเช็คประกันสังคมทำอะไรได้บ้าง? ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อนี้ว่าหลัก ๆ แล้วหากมีแอพเช็คสิทธิประกันสังคมคุณสามารถเช็คข้อมูลและทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้

  • ใช้ระบบ sso เช็คสิทธิ์ยอดเงินสมทบชราภาพตั้งแต่เริ่มต้นชำระเงินมาจนถึงปัจจุบันว่ามียอดรวมจำนวนเท่าไหร่? และในกรณีผู้ประกันตน ก็สามารถเช็คเงินประกันสังคมได้ว่าจ่ายไปแล้วกี่เดือน เดือนละกี่บาทและยอดเงิน ณ ตอนนี้มีจำนวนเท่าไหร่? และจากจำนวนยอดเงิน รวมถึงช่วงเวลาในการชำระสามารถเช็คประกันสังคมว่าขาดยังได้ด้วย
  • แอพเช็คเงินประกันสังคมสามารถใช้ตรวจสอบการเบิกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา  ได้ด้วย อย่างเช่นเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน และค่าคลอดบุตรได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากไปอัพเดตยอดเงิน

เข้าแอพเช็คประกันสังคม เปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2566

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2566 ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่สามารถทำได้จาก sso connect mobile ซึ่งเป็นแอพเช็คประกันสังคมที่สามารถทำได้ง่าย หากเป็นเมื่อสักปีหรือสองปีที่แล้วจะใช้สิทธิ์เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมในแอพไม่ได้ ต้องไปแจ้งเปลี่ยนที่สำนักงานประกันสังคมเท่านั้น และต้องไปแจ้งภายในเวลาที่กำหนดด้วย แต่เมื่อมีแอพประกันสังคมการเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุก็ทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ใน 2 กรณี คือ

  • แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
  • แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลเนื่องจากย้ายที่อยู่อาศัย 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงต้องยึดหลักเงื่อนไขเดิมในการเปลี่ยนด้วย เช่นในกรณีเปลี่ยนประจำปี จะจำกัดแจ้งเปลี่ยนได้แค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. ของปีนั้น  ส่วนการย้ายที่พักจะต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ย้ายหรือออกมาจากที่พักนั้น 

จากบทความข้างต้นจะเห็นว่าประกันสังคมแอพสามารถเช็คและใช้ทำรายการต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้ ช่วยให้ยื่นเรื่องดำเนินการต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วเหมือนกับบัตรเครดิตอนุมัติไวเลย อีกทั้งหากโหลดแอพนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถเช็คเงินประกันสังคมได้ตลอดเวลา แต่หากใครไม่สะดวกในช่องทางดังกล่าว สามารถเข้าระบบประกันสังคมออนไลน์ ได้ทาง www.sso.go.th ได้เช่นกัน