เครียดหนี้นอกระบบ ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบช่วยได้  

ปัจจุบันนี้สังคมไทยเรามีปัญหาต่าง ๆ มากมาย และปัญหาเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นและพบได้ในทุกวัน บางคนเลือกที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเอง แต่สำหรับบางคนแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่เกินกว่าจะจัดการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ และหนี้นอกระบบไม่มีสัญญา ที่เกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ที่ได้รับการแก้ไขเลยก็ว่า ซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร? ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าศูนย์ดำรงธรรมมีหน้าที่อะไร? ซึ่งจากข้อมูลส่วนใหญ่แล้วระบุไว้ว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน, เรื่องระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในชุมชนท้องที่, การแจ้งเรื่อง ร้องเรียน ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เป็นต้น ซึ่งเมื่อรู้แล้วว่าว่าศูนย์ดำรงธรรมร้องเรียนเรื่องอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบหรือเครียดหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดได้ สามารถไปติดต่อและแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมในเขตท้องที่ที่อาศัยอยู่ได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับฟังปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ นอกจากรับฟังปัญหาแล้วที่เกิดขึ้นแล้ว มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 2023

หากใครเคยไปศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบจะพบว่าในการร้องทุกข์เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบไม่มีสัญญาหรือเครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบ หลัก ๆ แล้วเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาถึงแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการปัญหาอย่างถูกวิธี ซึ่งในกรณีเช่นนี้ส่วนใหญ่แล้วแนวทางช่วยเหลือในเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะของ

  • ชี้แนะช่องทางหรือหนทางในการจัดการหนี้นอกระบบโดยแนะนำสินเชื่อหรือเงินกู้ที่อยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
  • เป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย 
  • หากปัญหาหนี้นอกระบบนั้นยืดเยื้อ บานปลาย หรือไม่สามารถตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทางออกอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นนั้น 

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ให้คำปรึกษาแต่ไม่ได้รับผิดชอบหนี้นอกระบบแทนลูกหนี้ 

ที่ต้องกล่าวเช่นนี้ เป็นเพราะว่าหลาย ๆ คนอาจมีความเข้าใจว่าหากใครที่เครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบให้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบได้ เพราะจะมีคนคอยจัดการหนี้นอกระบบนั้นให้กับคุณได้ ซึ่งจะเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ผิดไปเสียทีเดียว เพราะคำว่าจัดการหนี้ให้ไม่ใช่ว่าทางศูนย์จะชดใช้หนี้แทนคุณ แต่จะให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อสรุปและให้ความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งทางออกของปัญหาเหล่านั้นอาจจะดีกว่าการที่คุณจะแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยตัวเอง ซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหานั้นได้จริงหรือไม่?

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอย่างศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบไม่เพียงแต่ไว้สำหรับร้องทุกข์หรือแจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้อนอกระบบที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องใดก็ตามที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเอารัดเอาเปรียบต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อศูนย์ได้ เพื่อปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขและคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น