การตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

สมัยนี้สามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ง่ายผ่านสำนักงานประกันสังคม หรือจะตรวจสอบผ่านแอพ ผ่านเว็บหรือโทรได้ เพราะปี 2566 คงมีใครหลายคนที่ต้องการเบิกเงินจากประกันสังคม ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าประกันสังคมคืออะไร ซึ่งคือสวัสดิการหนึ่งของประชาชนทั้งคนที่ทำงานประจำและไม่ได้ทำงานประจำ โดยเราสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ เช่น สิทธิประกันสังคมว่างงาน เป็นต้น ซึ่งใครที่สงสัยว่าประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ คำถามนี้สามารถตอบได้ว่าเมื่อส่งครบกำหนดเวลาตามเงื่อนไข การใช้สิทธิ์ประกันสังคมในปี 2023 เป็นอะไรที่มีคนสอบถามเข้ามามาก แต่ทุกคนสามารถเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ได้เลย ซึ่งการใช้แอพเช็คประกันสังคมนั้นทำได้ง่าย เพียงแค่เช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ซึ่งสิทธิ์ประกันสังคมต้องใช้อย่างคุ้มค่า สำหรับใครที่สงสัยว่าประกันสังคมรักษาอะไรได้บ้างต้องติดตามตรวจสอบสิทธิประกันสังคมในวรรคต่อไปเพราะแบ่งตามมาตราต่างๆ 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมสำหรับพนักงาน

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมถ้าเป็นพนักงานลูกจ้างประจำต้องใช้สิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่คุ้มค่าที่สุด โดยท่านสามารถเช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชนได้เลย เมื่อตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเรียบร้อยท่านจะได้ทราบว่าสิทธิประกันสังคมมาตรา 33ดีอย่างไรบ้าง ในเบื้องต้น สามารถใช้สิทธิประกันสังคมคลอดบุตรได้ และยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมว่างงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษาพยาบาลได้ ทั้งสำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบมาเพื่อคนกลุ่มพนักงานเป็นแรก แต่ปี 2023 กลุ่มอื่นก็ได้สิทธิ์ประกันสังคมเหมือนกัน และการเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ยังสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ใครที่ตกงานก็มาเอาเงินประกันสังคมกันได้อย่างสบายใจเลย

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมสำหรับอาชีพอิสระ 

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมก็มีสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ทั้งคนที่เคยทำงานประจำและไม่เคยทำงานประจำ ซึ่งสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 จะเป็นสำหรับคนที่เคยทำงานประจำ ส่วนมาตรา 40 คือคนที่ไม่เคยทำงานประจำ ปี 2566 เป็นปีที่คนหันมาทำกันมากขึ้น เพราะประกันสังคมคืออะไรที่หลายอาชีพต้องการมีไว้ใช้ ซึ่งสำหรับอาชีพอิสระประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ก็เริ่มใช้เมื่อส่งครบกำหนดขั้นต่ำเช่นกัน มาตรวจสอบสิทธิประกันสังคมดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งประกันสังคมรักษาอะไรได้บ้างสำหรับกลุ่มสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ซึ่งจะน้อยกว่ามาตรา 33 แต่มากกว่ามาตรา 40 ซึ่งสิทธิประกันสังคมรักษาพยาบาล มาตรา 39 มีเหมือนมาตรา33 และสิทธิประกันสังคมคลอดบุตรเมื่อตรวจสอบสิทธิประกันสังคมก็จะพบว่ามาตรา 39 ก็มีเหมือน 33 แต่สิ่งที่ไม่มีคือกรณีว่างงานนั้นเอง ซึ่งแอพเช็คประกันสังคมก็มีระบุไว้อย่างครบถ้วน และการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมสามารถทำได้ทุกมาตราผ่านแอพเว็บและโทรเพื่อความสะดวกของผู้ประกันตนนั้นเอง