เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน

วิกฤตพิษโควิดที่กลับมาระบาดระรอกใหม่ครั้งที่เท่าไหร่ก็เริ่มจำไม่ได้ เพราะระบาดหลายรอบเหลือเกินและระบาดแต่ละครั้งก็ทำเอาหลายคนแย่กันไปหมด ซึ่งปัญหาที่ทุก ๆ คนเจอเหมือนกันคงหนีไม่พ้นเรื่องเงินรายได้ที่ลดลงไปอย่างฮวบฮาบจนใช้จ่ายแทบไม่พอกิน รัฐบาลได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนในส่วนนี้โดยมีการออกโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดในชื่อโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ด้วยการแจกเงินเป็นจำนวน 15,000 บาทต่อคน โดยแบ่งจ่ายครั้งละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเงินที่ได้มาจะได้จะเป็นรูปแบบของเงินสดที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สมัครเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนสำเร็จ

เมื่อมีการสมัครเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อมาจะต้องรอเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน 2566 ด้วย ว่าที่ได้ทำการลงทะเบียนในครั้งล่าสุดนั้น เราเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้หรือไม่

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาอย่างไร

สำหรับหัวข้อเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน 6 เดือนหรือ 3 เดือนได้ โดยการเช็คสถานะที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทร วัน เดือน ปีเกิด และกดตรวจสอบสถานะ เพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าคุณจะได้สิทธิ์หรือไม่ และหากได้สิทธิ์จะได้แบบ 3 เดือนหรือ 6 เดือน

เกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 

เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนมีเงื่อนไขที่เป็นข้อกำหนดยังไม่แน่ชัด เนื่องจากในปี 2566 นี้ เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนยังไม่มีการออกประกาศถึงโครงการนี้ แต่ในเบื้องต้นสำหรับปี 2563 คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนั้นมีดังนี้ 

  • ต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19
  • ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ลูกจ้างชั่วคราว แรงงานนอกระบบที่ออกจากงานที่มีนายจ้างแต่ยังส่งเงินประกันสังคมด้วยตัวเองอยู่ (ผู้ที่มีประกันสังคมมาตรา 39 ) หากอยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 จะถือว่าไม่เข้าเกณฑ์

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่วันไหน

ในปี 2023 สำหรับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่นี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนได้วันไหน เนื่องจากว่าในปีนี้ได้มีโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ออกมามากมาย เช่น โครงการเรารักกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ดังนั้นเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนอาจจะยังไม่มีกำหนดการณ์ที่แน่นอนตายตัวว่าจะมีโครงการดังกล่าวอีกหรือไม่

อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเราไม่ทิ้งกันตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงข้อมูลเก่าในปี 2563 เท่านั้น สำหรับเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ และมีเกณฑ์อย่างไร หากมีข่าวคืบหน้า เราจะรีบมาแจ้งให้ทุกคนทราบโดยทันที