โครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุด 2566 ต้องลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอีกหรือไม่?

อีกหนึ่งมาตรการความช่วยเหลือที่เห็นได้อย่างชัดเจนของรัฐบาลชุดนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเมืองไทยอย่างรุนแรงตั้งแต่ระลอกแรกในช่วงต้นปี 2020 เรื่อยมาจนกระทั่งการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเป็นระลอกที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายน 2023 นั่นคือการแจกเงินเยียวยาในโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยา 5000 บาท ที่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในช่วงที่เกิดการเพร่ระบาดในระลอกแรกเป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15000 บาท และเงินเยียวยา 7000 บาท ที่มอบให้แก่ผู้ประกันตนเองในมาตรา 39 และมีการแจกเงินเยียวยาจำนวน 4000 บาท สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 โดยเงินเยียวยาในรอบใหม่นี้จะให้เพิ่มอีกคนละ 2000 บาท ใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเงินเยียวยา 5000 บาททั้งเงินเยียวยาเราชนะและเรารักกันในรอบแรกแล้ว รอบ 2 ที่มีให้นี้ไม่ต้องลงทะเบียนอีก โดยจะมีเงินโอนเข้าแอพเป๋าตังค์โดยไม่ต้องสมัครสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนตามวันที่ได้กำหนดเอาไว้ เบ็ดเสร็จแล้วโครงการเราชนะจะได้รับเงินเยียวย 9000 บาท และโครงการเรารักกัน ได้รับเงินเยียวย 6000 บาท

เมื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้ว วิธีเช็คเงินเยียวยาทำอย่างไร? 

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในโครงการรัฐบาลเยียวยาเราชนะและเรารักกันและผ่านขั้นตอนพิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว จะยังไม่สามารถรับเงินเยียวยได้ทันที เนื่องจากจากมีการกำหนดวันโอนเงินเข้าแอพเป๋าตังค์ไว้แล้ว สำหรับเงินเยียวยาในรอบล่าสุดที่รัฐบาลให้เพิ่มจากช่วงแรก จะมีการโอนเงินทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้

  • โครงการเราชนะ – วันศุกร์ 20 พ.ค. และ 27 พ.ค. 2566 ครั้งละ 1000 บาท 
  • โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลล่าสุดเรารักกัน – วันจันทร์ 24 พ.ค. และ 31 พ.ค. 2566 ครั้งละ 1000 บาท 

โดยวิธีการเช็คเงินเยียวยานั้น สามารถเช็คได้จากแอพเป๋าตังค์ โดยกดเลือก “เราชนะ” หรือ “เรารักกัน” จากนั้นจำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบก็จะปรากฏขึ้นมาให้คุณได้รู้ว่ามีเงินเหลือให้ใช้จ่ายอีกจำนวนเท่าใด 

โครงการแจกเงินของรัฐบาลมีอะไรบ้าง? ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ และลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้อย่างไร? 

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังไม่ดีขึ้น ประชาชนไม่สามารถกลับไปทำงานหาเงินได้ตามปกติเหมือนเมื่อก่อน และในขณะเดียวกันจำเป็นต้องกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียน มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจแจกเงินเยียวยาอีกแน่นอน ซึ่งจะเป็นเงินเยียวยา 3500 บาท หรือเงินเยียวยา 7000 บาท หรือจะเป็นเงินเยียวยา 6 เดือนล่าสุดเหมือนที่เคยมีให้ในช่วงเกิดการระบาดระลอกแรกหรือจะจำนวนเท่าไรก็ต้องรอฟังการชี้แจงมาตรการความช่วยเหลือกันต่อไป แต่ที่แน่ ๆ สำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้มีรายได้น้อยและมีบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกคนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2566 ถือได้ว่าเป็นเงินเยียวยา 6 เดือนล่าสุดที่จะได้รับโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งจะให้สิทธิ์ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้ก่อน ส่วนประชาชนทั่วไปทั้งผู้ประกันตนในม.39 ม.33 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอพเป๋าตังค์และหน้าเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนคนละครึ่งได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยจากรัฐบาล 100% แต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้ครึ่งนึง

ถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่ได้จากการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจะไม่มากนัก แต่ก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้บ้างในช่วงที่ไม่สามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ตามปกติ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวยังไม่ลดลง ต้องมาดูกันว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไรอีกบ้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้